Minuksi

On korkea aika ylittää ihmisyytemme ääret: tunnistaa ylevyytemme ja kohdata varjomme tullaksemme ehyiksi – siltoina taide, luonto ja toisemme.

minuksi-logo-tiny

on Suomen Suurlähetystön tukema Italialais-suomalainen taiteen ja kulttuurin kautta sosiaalista kehitystä edistävä yhdistys

Matkamme peruste

Minuksi APS on Italiassa ja Suomessa asuvista, eri kansallisuutta olevista naisista koostuva yhdistys.

Yhdessä kasvamme yksilöiksi taiteen, luonnon ja välillämme elävän aidon kosketuksen kautta. Kokemuksemme, intuitiomme ja eri aloija kattavat ammattitaitomme haluamme käyttää edistääksemme samaa kehitystä yksilön ja yhteisön tasolla.

Reittimme kulkee elämyksestä ymmärrykseen ja siitä tekoihin henkisyyden, vastavuoroisuuden ja yksilön luonnollisen etiikan löytämiseksi.

 

Tavoitteet; matkamme pääasemat

 • Sisimmässä piikesivät ulottuvuudet kauneuden ja hyvyyden lähteinä;
 • Kokemus arjen ja unimaailman, näkyvän ja näkumättömän syvästä yhteenkuuluvuudesta henkisyyden jäljillä;
 • Myytit ja luonnon pyhä kirja oppaina löytöretkellä sekä jokapäiväisen elämän mutkissa, että sen perimmäistä tarkoitusta etsiessä;
 • Naiseudelle ominaisten kasvojen esiintuominen sekä miehessä että naisessa pehmeiden arvojen nousun edellytyksenä;
 • Toiseus ja erilaisuus yksilön ja kansakunnan mielen avartajina;
 • Etnisten vähemmistöjen mielenmaisemat ja elintavat ihmiskunnan henkisyyden ja elämänvoiman sytyttäjinä;
 • Eletty taide syvän muutoksen mahdollistaja ja koko elämän peruselementti.

Työvälineet: Repustamme löytyy

 • www.minuksi.it ja www.minuksi.fi verkkosivustot;
 • ”Olla kuin kuuna päivänä”-hanke;
 • Kulttuuri- ja taidetapahtumien suunnittelu ja organisointi;
 • Yhteistyö samansuuntaisten aloitteiden kanssa;
 • Seminaareja ja työpajoja kouluille ja yleisölle;
 • ”Crescendo Minuksi”-keskukset (suomalaisen ”Kasvava”-kesskuksien mallia seuraten;
 • Kustannustoiminta

Tuki- ja yhteistyömuodot:

Minuksi yhdistys haluaa toimia yhdessä muiden vastaavien aloitteiden tukena. Samoin pyydämme toiminnastamme kiinnostuneita ilmaisemaan yhteistyöhalunsa.

Kiitos tähänastisesta tuesta ja yhteistyöstä: Suomen Suurlähetystö, Italian kulttuuriperinnön, Euroopan Yhteisön Italian Kulttuuri komitea, Piemonten läänin kulttuurikomitea, Torinon ja Rooman kaupungit, ”Terzo Paradiso” ja Michelangelo Pistoletto, Lapin yliopisto, Lapin korkakoulukonserni LUC, Pohjoisen Etnografian Laitos.

Minuksin yhteystiedot